พ่อแห่งแผ่นดิน.mp3

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และศาลาเฉลิมกรุง ได้จัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน เพื่อให้ชาวไทยทั่วโลกใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนักร้องร่วมขับร้องเพลงนี้ทั้งหมด 80 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่มีการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ

พ่อแห่งแผ่นดิน (ดน...

เพลง พ่อแห่งแผ่นดิน

คำร้อง ชาลี อินทรวิจิตร - อาจินต์ ปัญจพรรค์ - สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ - สุรพล โทณะวณิก
ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสาน เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ - วิรัช อยู่ถาวร - พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ - จิรวุฒิ กาญจนะผลิน

(หญิง) อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี
ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล
ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี
รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย

(ชาย) เหล่าประชา คารวะ สดุดี
แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย
บรรดาชาติชน ชื่นชม สมใจ
ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

(หญิง) ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ
มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา
(ชาย) ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา
ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา
ชาติไทย นับว่าโชคดี

(ชาย-หญิง) ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา
เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี
ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้
เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย

พ่อแห่งแผ่นดิน (Op...

นักร้องชาย จำนวน 41 ท่าน

นักร้องหญิง จำนวน 40 ท่าน

สุเทพ วงศ์กำแหง

สวลี ผกาพันธ์

ชรินทร์ นันทนาคร

รวงทอง ทองลั่นทม

ธานินทร์ อินทรเทพ

จินตนา สุขสถิตย์

วินัย พันธุรักษ์

ขวัญวรี กาญจนะผลิน

มีศักดิ์ นาครัตน์

จิตติมา เจือใจ

ขรัมภ์ เทพชัย

โฉมฉาย อรุณฉาน

สเกน สุทธิวงศ์

ดาวใจ ไพจิตร

พรเทพ เทพชัย

ทิพวลย์ ปิ่นภิบาล

ศักดา อิทธิชัย

นันทวรรณ สุวรรณปิยะศิริ

นิทัศน์ ละอองศรี

แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์

อโศก สุขศิริพรฤทธิ์

ลินจง บุญนากรินทร์

มนตรี สีหเทพ

ศรวณี โพธิเทศ

กรกันต์ สุทธิโกเศศ

อุมาพร บัวพึ่ง

ฉัตรชัย ภู่โชติ

อุไรวรรณ ทรงงาม

นนทวรรธน์ ภู่โชติ

ธุรดี อารีรอบ

ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์

พรทิพย์ พันตาวงษ์

เอกรัตน์ แคว้นคอนฉิม

ภัทรภร บัวก้านทอง

ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี

สุพรรณี โคตรสุโน

ธงไชย แมคอินไตย์

สุภาพร เพฑูวิริริยาเวทย์

พันกร บุญยะจินดา

กรรณิการ์ อารีสมาน

ไมค์ ภิรมย์พร

กันยารัตน์ กุยสุวรรณ

รณชัย ถมยาปริวัฒน์

ฉันทนา กิติยพันธ์

วิชัย ปุญญะยันต์

ธรพร แวกประยูร

วิภู กำเนิดดี

ธีรนัยน์ ณ หนองคาย

ศรราม เทพพิทักษ์

นนทิยา จิวบางป่า

เศรษฐา ศิระฉายา

พัชริดา วัฒนา

สบไชย ไกรยูรเสน

สุดา ชื่นบาน

สมา สวยสด

เสาวลักษณ์ ลีละบุตร

สุทธิพงศ์ วัฒนจัง

อรวรรณ วิเศษพงศ์

สุรชัย สมบัติเจริญ

อรวี สัจจานนท์

เสรี รุ่งสว่าง

อิสริยา คูประเสริฐ

พลพล พลกองเส็ง

นภาดา สุขกฤต

ชรัส เฟื่องอารมณ์

สิรินันท์ ว่องกุศลกิจ

วิรุจน์ สโรบล

สิรินทรา นิยากร

เอดเวอร์ด แวนโซ

จรรยา เผ่าจินดา (สด แจ่มศรี)

สร่างศัลย์ เรืองศรี

วงจันทร์ ไพโรจน์

มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์

ภัคประวีร์ ทองแย้ม

ณรงค์ แซ่วี (รุ่ง สุริยา)

กรองทอง ทัศนพันธุ์

จารึก วิริยะกิจ

ศิริพร อยู่ยอด

วสุ แสงสิงแก้ว

แคทลียา ศริสวัสดิ์

ธานี พูนสุวรรณ

อ่านเนื้อร้อง และ ดาวโหลดเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน" ได้ที่นี่

Comment

Comment:

Tweet

ถุุกไจ55545455555
big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#64 By (1.2.215.245|1.2.215.245) on 2015-01-16 09:28

ือีนื้่นตยสมบยงวใฝ big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#63 By (171.4.247.59|171.4.247.59) on 2014-12-08 18:12

  sad smile sad smile sad smile big smile big smile big smile big smile embarrassed  cry cry double wink double wink embarrassed embarrassed wink wink

#62 By (223.206.176.157|223.206.176.157) on 2014-11-30 20:14

รักแรงแกงวัว

#61 By (202.29.179.29|202.29.179.29) on 2014-11-17 13:01

จะออกไปแตะขอบฟ้า

#60 By (202.29.179.29|202.29.179.29) on 2014-11-17 12:57

#59 By (49.230.77.96|49.230.77.96) on 2014-09-24 13:05

ครูให่ร้องทุกวันนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
คอแห้งหมดแว้วร้อนก็ร้อนนนนนนนนนนนนนนนนนนนsad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#58 By (118.173.134.38|118.173.134.38) on 2014-06-27 12:20

sad smile  cry  cry wink wink เพลงนี้ดีนะopen-mounthed smile big smile big smile embarrassed

#57 By (118.173.134.38|118.173.134.38) on 2014-06-27 12:19

embarrassed embarrassed embarrassed confused smile confused smile confused smile confused smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#56 By (180.183.77.200|180.183.77.200) on 2014-06-13 17:46

  ดีใจที่เจอเพลงนี้ ที่ร.ร.ให้ร้องทุกเช้า ที่ เพาะเขาให้ร้องทุกเช้าเนียแหละ คร้าท่านผู้ชม surprised smile embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#55 By (180.183.77.200|180.183.77.200) on 2014-06-13 17:44

sad smile sad smile tongue embarrassed embarrassed double wink cry

#54 By (180.183.77.200|180.183.77.200) on 2014-06-13 17:39

#53 By (180.183.77.200|180.183.77.200) on 2014-06-13 17:39

sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile

#52 By (49.48.105.138|49.48.105.138) on 2014-05-17 19:08

open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#51 By (49.48.105.138|49.48.105.138) on 2014-05-17 19:08

#50 By (183.88.129.221|183.88.129.221) on 2014-03-29 11:15

#49 By (183.88.129.221|183.88.129.221) on 2014-03-29 11:15

#48 By เพลงพ่อของแผ่นดิน (27.55.213.71|27.55.213.71) on 2014-03-08 15:29

ชอบเพลงนี้มากค่ะsurprised smile

#47 By (125.24.83.52) on 2008-09-12 21:47

ฟังแล้วเพลิดเพลินมากเลยsad smile big smile double wink

#46 By เฟิร์น (203.172.199.254) on 2008-09-11 10:16

สวัสดี

#45 By (118.175.163.44) on 2008-07-22 09:59

ยอดbig smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#44 By (125.26.202.182) on 2008-06-27 17:14

วันนี้จะฝึกเด็กร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดินจึงได้โหลดเพลงและเนื้อร้องไปฝึกให้เด็ก ขอบคุณครับ ครูใต้

#43 By (118.175.226.87) on 2008-06-03 10:59

ดีใจจังมีเนื้อเพลงส่ง R'จารย์แย้ว HaPPyๆๆๆๆๆๆๆ ^_^/ โย้!!!!ๆๆๆๆๆๆ

#41 By Dek-ห้องคิง บอดิน (125.24.94.159) on 2008-05-15 17:11

sad smile ขอบคุณค่ะ

#40 By (125.25.17.96) on 2008-03-12 09:30

love

#39 By (125.25.17.96) on 2008-03-12 09:29

ขอคุณคับได้เนื้อแล้วจะได้ไปส่งอาจราย์จะได้ไม่ตก

#37 By (58.9.76.69) on 2008-02-13 22:03

ดีใจมากได้เนื้อเพลงแล้ว เพราะที่ร.ร.มีงานกีฬาสีอ่ะ

ดีใจมากและขอขอบคุณน่ะค่ะสำหรับเนื้อเพลงอ่ะbig smile open-mounthed smile question cry

#36 By เบ็กกี้ เรคโทรสเปค (58.136.193.45) on 2008-01-28 20:42

เก่งมากคับbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#35 By (203.113.62.5) on 2008-01-22 13:11

เนื้อเพลงเพราะมากคับconfused smile cry double wink wink embarrassed tongue angry smile sad smile open-mounthed smile big smile confused smile big smile

#34 By (203.113.62.5) on 2008-01-22 13:03

angry smile tongue question wink ขอบคุณครับ

#33 By (124.157.244.223) on 2008-01-12 15:58

สวัดดี

#32 By (124.157.203.232) on 2008-01-06 15:06

กระลังหาพอดีเยย ครูให้หาsad smile เพราะดี เนอะๆๆๆbig smile confused smile

#30 By yo (125.27.102.237) on 2007-12-12 13:02

ขอให้พี่บิ๊กหลับให้สบายนะคะ เป็นกำลังใจให้พี่บีมกับพี่แดนเสมอนะคะ สู้ๆ~^^D2B น่าร๊ากที่สู้ด!!เลยนะ double wink cry confused smile big smile

#28 By มิ้มจาง~ (222.123.168.140) on 2007-12-11 18:08

ขอบคุณคะsurprised smile surprised smile surprised smile

#27 By อังสนา (125.27.122.238) on 2007-12-08 12:09

ชอบมากเพลงนี้

#24 By สัจพจน์ (210.213.41.78) on 2007-12-08 10:35

เพลงนี้มีประโยชน์มากค่ะ

#21 By (203.172.218.58) on 2007-12-06 10:57

ดีใจมากๆ ที่ได้เนื้อเพลง เพราะครูให้เขียนส่งครู อิอิ ของคุณมากๆ ดีใจๆๆๆcry cry ดีใจมากๆเลย แง๊ๆๆๆ

#20 By อ๋อง (125.26.200.88) on 2007-12-04 17:31

ขอให้D2Bอยู่กับเรานานๆbig smile open-mounthed smile question

#19 By ป.6/6 รร.สำเร็จวิทยา (125.27.121.37) on 2007-11-28 19:38

ขอบคุณค่ะ
ร้องเกือบจาได้และ ต้องฝึกๆๆ

ต้องสอบด้วย

#15 By ~I LOVE U~ (125.26.73.208) on 2007-11-24 19:10

sad smile สุดยอด

#13 By ไพเรดอ๊อฟเดอะคาชรเปียน (203.113.55.201) on 2007-11-23 06:28

สุดยอดครับ - ขอบคุงคับ

#12 By SaMaRuKung (203.172.209.1) on 2007-11-21 10:16

ไจมากน้านุ๋หาเจอแร้วคร่า บะบายจร้า

#11 By มะบอกยะ (124.157.179.126) on 2007-11-19 19:54

ได้เนื้อแล้วเดี๋ยวก้อต้องฝึกร้อง ขอคุงคะ

#10 By ice (125.26.84.143) on 2007-11-16 19:31

เย้!!!

ในที่สุดก้อเจอเนื้อเพลงสักที

จะได้ก็อบแล้วปลิ้นเอาไปแจกเพื่อน

จะได้ฝึกร้องกันสักที

เพราะอยู่โรงเรียนต้องร้องทุกวัน

ถ้าร้องม่ายด้ายก้อโดน

คราวนี้เราก้อลอดตายแล้ว

#7 By ~minhyun~ (125.25.84.239) on 2007-11-06 18:41

ได้เนื้อเพลงแร้ววิชาศิลปะแล้ดีใจมากๆเลยเค้าให้ฝึกร้องที่จิงร้องได้แร้วแต่ก้อต้องฝึกร้องอยู่ดี

#6 By ploypet (125.27.181.64) on 2007-11-05 20:07

ขอบคุณครับ ที่ให้เนื้อร้องเพราะอาจารย์ให้ไปหามาส่งจะได้10คะแนน big smile

#5 By รุจ (125.24.110.76) on 2007-11-01 16:40

ขอบคุงมากๆที่ไห้เนื้อเพลงผมเพราะครูจะสอบร้องไนวิชาดงตรีอิอิแล้วก้จะร้องเปิดตึกของโรงเรียนด้วยconfused smile open-mounthed smile tongue embarrassed

#3 By Poon~dek s.t. (203.113.51.7) on 2007-10-31 17:34

ได้เนื้อร้องแร้ว เด๋วก้ต้องมาหัดร้องอีก เพราะที่ รร.

เค้ามีให้สอบร้องเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน วิชาสังคม

ที่จิงก้พอร้องได้บ้างแต่ก้นิดๆหน่อยๆ เอง

ขอบคุนมากนะคะ สำหรับ เนื้อร้องและก้ดนตรี

sad smile embarrassed

#2 By Atom (203.155.228.112) on 2007-10-31 11:11