พ่อแห่งแผ่นดิน.mp3

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และศาลาเฉลิมกรุง ได้จัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน เพื่อให้ชาวไทยทั่วโลกใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนักร้องร่วมขับร้องเพลงนี้ทั้งหมด 80 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่มีการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ

พ่อแห่งแผ่นดิน (ดน...

เพลง พ่อแห่งแผ่นดิน

คำร้อง ชาลี อินทรวิจิตร - อาจินต์ ปัญจพรรค์ - สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ - สุรพล โทณะวณิก
ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสาน เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ - วิรัช อยู่ถาวร - พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ - จิรวุฒิ กาญจนะผลิน

(หญิง) อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี
ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล
ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี
รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย

(ชาย) เหล่าประชา คารวะ สดุดี
แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย
บรรดาชาติชน ชื่นชม สมใจ
ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

(หญิง) ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ
มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา
(ชาย) ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา
ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา
ชาติไทย นับว่าโชคดี

(ชาย-หญิง) ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา
เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี
ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้
เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย

พ่อแห่งแผ่นดิน (Op...

นักร้องชาย จำนวน 41 ท่าน

นักร้องหญิง จำนวน 40 ท่าน

สุเทพ วงศ์กำแหง

สวลี ผกาพันธ์

ชรินทร์ นันทนาคร

รวงทอง ทองลั่นทม

ธานินทร์ อินทรเทพ

จินตนา สุขสถิตย์

วินัย พันธุรักษ์

ขวัญวรี กาญจนะผลิน

มีศักดิ์ นาครัตน์

จิตติมา เจือใจ

ขรัมภ์ เทพชัย

โฉมฉาย อรุณฉาน

สเกน สุทธิวงศ์

ดาวใจ ไพจิตร

พรเทพ เทพชัย

ทิพวลย์ ปิ่นภิบาล

ศักดา อิทธิชัย

นันทวรรณ สุวรรณปิยะศิริ

นิทัศน์ ละอองศรี

แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์

อโศก สุขศิริพรฤทธิ์

ลินจง บุญนากรินทร์

มนตรี สีหเทพ

ศรวณี โพธิเทศ

กรกันต์ สุทธิโกเศศ

อุมาพร บัวพึ่ง

ฉัตรชัย ภู่โชติ

อุไรวรรณ ทรงงาม

นนทวรรธน์ ภู่โชติ

ธุรดี อารีรอบ

ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์

พรทิพย์ พันตาวงษ์

เอกรัตน์ แคว้นคอนฉิม

ภัทรภร บัวก้านทอง

ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี

สุพรรณี โคตรสุโน

ธงไชย แมคอินไตย์

สุภาพร เพฑูวิริริยาเวทย์

พันกร บุญยะจินดา

กรรณิการ์ อารีสมาน

ไมค์ ภิรมย์พร

กันยารัตน์ กุยสุวรรณ

รณชัย ถมยาปริวัฒน์

ฉันทนา กิติยพันธ์

วิชัย ปุญญะยันต์

ธรพร แวกประยูร

วิภู กำเนิดดี

ธีรนัยน์ ณ หนองคาย

ศรราม เทพพิทักษ์

นนทิยา จิวบางป่า

เศรษฐา ศิระฉายา

พัชริดา วัฒนา

สบไชย ไกรยูรเสน

สุดา ชื่นบาน

สมา สวยสด

เสาวลักษณ์ ลีละบุตร

สุทธิพงศ์ วัฒนจัง

อรวรรณ วิเศษพงศ์

สุรชัย สมบัติเจริญ

อรวี สัจจานนท์

เสรี รุ่งสว่าง

อิสริยา คูประเสริฐ

พลพล พลกองเส็ง

นภาดา สุขกฤต

ชรัส เฟื่องอารมณ์

สิรินันท์ ว่องกุศลกิจ

วิรุจน์ สโรบล

สิรินทรา นิยากร

เอดเวอร์ด แวนโซ

จรรยา เผ่าจินดา (สด แจ่มศรี)

สร่างศัลย์ เรืองศรี

วงจันทร์ ไพโรจน์

มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์

ภัคประวีร์ ทองแย้ม

ณรงค์ แซ่วี (รุ่ง สุริยา)

กรองทอง ทัศนพันธุ์

จารึก วิริยะกิจ

ศิริพร อยู่ยอด

วสุ แสงสิงแก้ว

แคทลียา ศริสวัสดิ์

ธานี พูนสุวรรณ

อ่านเนื้อร้อง และ ดาวโหลดเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน" ได้ที่นี่

Comment

Comment:

Tweet

ถุุกไจ55545455555
big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#64 By (1.2.215.245|1.2.215.245) on 2015-01-16 09:28

ือีนื้่นตยสมบยงวใฝ big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#63 By (171.4.247.59|171.4.247.59) on 2014-12-08 18:12

  sad smile sad smile sad smile big smile big smile big smile big smile embarrassed  cry cry double wink double wink embarrassed embarrassed wink wink

#62 By (223.206.176.157|223.206.176.157) on 2014-11-30 20:14

รักแรงแกงวัว

#61 By (202.29.179.29|202.29.179.29) on 2014-11-17 13:01

จะออกไปแตะขอบฟ้า

#60 By (202.29.179.29|202.29.179.29) on 2014-11-17 12:57

#59 By (49.230.77.96|49.230.77.96) on 2014-09-24 13:05

ครูให่ร้องทุกวันนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
คอแห้งหมดแว้วร้อนก็ร้อนนนนนนนนนนนนนนนนนนนsad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#58 By (118.173.134.38|118.173.134.38) on 2014-06-27 12:20

sad smile  cry  cry wink wink เพลงนี้ดีนะopen-mounthed smile big smile big smile embarrassed

#57 By (118.173.134.38|118.173.134.38) on 2014-06-27 12:19

embarrassed embarrassed embarrassed confused smile confused smile confused smile confused smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed