ความเป็นมา
จากการตื่นตัวในวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก อันประกอบด้วยวิกฤตการณ์ด้านต่างๆ เช่น การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงมาก รวมทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งเป็นผลกระทบกับคนทั่วโลก องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดประชุมที่เรียกว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" (UN Conferenceonthe Human Environment) ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2515 โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้ถึง 3 ปี เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอต่าง ๆรวมทั้งแผนการดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 1,200 คน จาก 113 ประเทศ นอกจากนั้นยังมีผู้สังเกตการณ์กว่า 1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน สื่อมวลชนแขนงต่างๆ พร้อมทั้งตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก ซึ่งผลการประชุมนับว่าประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมขจัดภัยอันตรายด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้ง โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (UNEP : United Nation Environment Programme) ขึ้น ซึ่งรัฐบาลประเทศต่างๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้นและจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน

ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515 อันเป็นวันเริ่มการประชุมครั้งยิ่งใหญ่นี้ องค์การสหประชาชาติจึงได้รับประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

สำหรับปี 2551 ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์เรื่องการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน จากวิถีการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีคำขวัญภาษาอังกฤษว่า "CO2, Kick the Habit! Towards a Low Carbon Economy" และภาษาไทยใช้คำว่า "ลดวิกฤตโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ" ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดให้มีการรณรงค์ในเรื่องการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

สถาบันการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญร่วมงาน "มอบรางวัลประกวด ธนาคารวัสดุรีไซเคิล เฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา 80 ชุมชน และ ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2551 ยังมีการจัดและแสดงนิทรรศการ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการอิมแพคเมืองทองธานี

คำขวัญของวันสิ่งแวดล้อมโลก 
พ.ศ. 2528 (1985) เยาวชน ประชากร และสิ่งแวดล้อม Youth, Population and Environment
พ.ศ. 2529 (1986) ต้นไม้เพื่อสันติภาพ A Tree for Peace
พ.ศ. 2530 (1987) theme : Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development
พ.ศ. 2531(1988) การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน Slogan : When people put the environment first, development will last
พ.ศ. 2532 (1989)  ภาวะโลกร้อน Global Warming ; Global Warming
พ.ศ. 2533 (1990)  เด็ก และสิ่งแวดล้อม Children and the Environment (Our Children, Their Earth)
พ.ศ. 2534 (1991) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change : Need for Global Partnership
พ.ศ. 2535 (1992)  Only One Earth : Care and Share
พ.ศ. 2536 (1993) Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle
พ.ศ. 2537 (1994)  โลกใบเดียว ครอบครัวเดียวกัน One Earth, One Family
พ.ศ. 2538 (1995)  ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก We The Peoples, United for the Global Environment
พ.ศ. 2539 (1996)  รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา Our Earth, Our Habitat, Our Home
พ.ศ. 2540 (1997) เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก For Life one Earth
พ.ศ. 2541(1998) เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน For Life on Earth "Save our Seas"
พ.ศ. 2542 (1999)  รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม "Our Earth, Our Future...Just Save It"
พ.ศ. 2543 (2000) ปี 2000 สหัสวรรษแห่งชีวิตสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา 2000 The Environment Millennium : Time to Act
พ.ศ. 2544 (2001) เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต CONNECT with the World Wide Web of Life
พ.ศ. 2545 (2002) ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต Give Earth a Chance
พ.ศ. 2546 (2003) รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤตจะมาเยือน Water - Two Billion People are Dying for it!
พ.ศ. 2547 (2004) "Wanted! Sea and Oceans - Dead or Live?" "ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย" 
พ.ศ. 2548 (2005) เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET! 
พ.ศ. 2549 (2006) เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ DON'T DESERT DRYLANDS! 
พ.ศ. 2550 (2007) หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง MELTING ICE - A HOT TOPIC ? 
พ.ศ. 2551 (2008) ลดวิกฤษโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิดสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ CO2 Kick the Habit Towards a Low Carbon Economy

Comment

Comment:

Tweet

#13 By (117.47.71.212) on 2008-08-28 20:30

ได้ความรู้เยอะจังชอบมากเลยค่ะembarrassed

#12 By (118.172.247.46) on 2008-06-15 10:02

มีมากกว่านี้ไหมbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile question embarrassed surprised smile double wink cry big smile open-mounthed smile confused smile question surprised smile double wink cry

#11 By กดเสว (222.123.92.166) on 2008-06-05 07:00

ช่วยลดโลกร้อนเพื่อโลกของเราอยู่อย่างยั่งยืน

#10 By I300K (203.155.174.147) on 2008-06-04 19:04

พยายามช่วยโลก ลดมลพิษเช่นกันค่ะ ดีค่ะ ดีcry

#9 By rusleeping on 2008-05-28 08:17

ตรีมใหม่งามน่าดู

อดใจนิดรับรองเอามาอธิบายแน่คับ ช่วงนี้ดูปกไปก่อนนะครับ 5555

#7 By iTualek on 2008-05-28 00:34

เหมือนว่ามีองค์กรนี้แต่ก็ยังทำไรมะได้กับปัญหาในตอนนี้..
แต่มันแก้ยากจิงๆแหละเนอะคะ T-T

#6 By AelitaX on 2008-05-27 23:15

ใครยังไม่เริ่มต้นกับการรักโลกก็เริ่มวันนี้เลยก็ได้ big smile

#5 By iTualek on 2008-05-27 23:09

ช่วยกันลดการใช้พลังงาน
แต่ต้องเพิ่มต้นไม้เน้อ โลกเราจะได้ฟื้นฟูมากขึ้น confused smile

#4 By Choudate on 2008-05-27 21:08

'w') ดีจังเลยค่ะ ขอบคุณที่เอามาลงนะคะ
(ความรู้ใหม่cry ..ที่มีนานแล้ว)

#3 By Airin on 2008-05-27 17:01

รายละเอียดเยอะมากเลยจ๊ะ...มีคำขวัญทุกปีด้วย big smile
ขอบคุณข้อมูลดี ๆ นะจ๊ะ... big smile

และขอบคุณมาก ๆ ด้วยจ้า สำหรับแหล่งหอพักดีดี
นี่ ๆ อ่านตามแล้ว เดินจนเหนื่อยเลยค่ะ กว่าจะถึงหอพักที่แนะนำ...อิอิ
แต่พรุ่งนี้จะไปสำรวจดูก่อนตามนั้นน๊า (ห้ามหลอกกันน๊า)
ยิ่งหลงทางง่ายอยู่ ...แต่ก็ถูกแล้วล่ะค่ะ ที่น้องหนึ่งเป็นห่วงเพื่อนข้าง ๆ พี่อ่ะ..
เพราะพี่ก็ห่วงน้องเค้าอยู่เหมือนกันที่ไปด้วยกันอ่ะ open-mounthed smile

ว่าแต่ ละลาย กะเค้าด้วยเหรอเนี่ย...หุหุ
ที่สำคัญ ผู้ ญ ที่กิน "อีโน" ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด sad smile
รู้สึกว่ายังทำอะไรให้โลกนี้ไม่เพียงพอเลยจ้ะ
ยิ่งโลกร้อนก็ยิ่งเปิดแอร์ ต้นไม้ก็ไม่เคยปลูกangry smile
ถุงผ้าได้มาก็เก็บไว้ ไม่เคยเอาไปซื้อของด้วยซักที
เสร็จแล้วก็ต้องหอบถุงพลาสติกกลับบ้านมาทุกที
แต่ก็เอาถุงนั้นไปใส่ขยะอีกที ถือว่ารีไซเคิลรึเปล่าจ๊ะ

#1 By eeddy(อี๊ด) on 2008-05-27 16:13